Informacje o SIM opolskie

Działalność Spółki

Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, z późn. zm.).

Spółka może również:

 • nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne; 
 • przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu; 
 • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki; 
 • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, które nie stanowią własności Spółki;
 • sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jej współwłasność;
 • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.


Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

 • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z);
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
 • działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10);
 • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z);
 • przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
 • wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z);
 • wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
 • wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3);
 • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
 • działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
 • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z).
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES .

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Czytaj więcej...